Økonomi og finans

Finans, økonomi og kredittkortØkonomi og finans – dette er nettsiden for deg som er interessert i økonomi og finans. Noe som kanskje alle bør være opptatt av på en eller annen måte sen økonomi er viktig for både deg, din familie og samfunnet du bor i. Spørsmål om hvordan renten påvirker boligmarkedet, børsen, valutaen og investeringer generelt bør være almenkunnskap hos de fleste nordmenn. Newsfeed news vil gå litt i dybden på finans og økonomi på en en enkel måte slik at folk flest vi ha utbytte av å lese artiklene på vår nettside.

BørsenBørsen er et av de viktigste instrumentene for at økonomien skal fungere på en god måte. Uten børsen hadde ikke verden sett ut som idag. Den enkle anledningen til dette er muligheten til spredning av risiko. Hvis enn ikke hadde hatt mulighet til spredning av risiko hadde meget få store bedrifter eksistert idag. Med formen aksjeselskap kan du ha et ubegrenset antall eiere i en bedrift og på så sett er det mulig for investorene og velge hvor mye risiko de vil ta. Uten mulighet for å dele på investerings byrden ville det neste være umulig å starte nye store bedrifter. Så børsen er et meget viktig redskap for at økonomien skal fungere i det hele tatt.

Aksjer – En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Aksjene i et selskap skal alle sammen ha samme pålydende verdi. Aksjenes pålydende verdi multiplisert med antall aksjer i selskapet utgjør selskapets aksjekapital. Den pålydende verdien er ikke samme sak som verdien eller kursen på aksjen. Aksjekursen kommer an på hva markedet tenker om det fremtida potensialet til bedriften. Det er mange ulike faktorer som kan påvirke markedets tro på en bedrift sine fremtidsmuligheter. Helt enkelt  fortalt går aksjekursen opp når vinsten går opp. Vinsten tenderer til å gå opp når omsetningen går opp og omsetningen tenderer til å gå opp når selskapet sine produkter og tjenester er populære på markedet. Aksjekursen speiler hvilke verdier enn kan regne med å få ut av bedriften i fremtiden. Markedets syn på de fremtida mulighetene styrer hvor høyt en bedrift er vurdert. Verdi på en aksje kan regnes på mange ulike måter. En vanlig variabel å se på er P/E tallet. P/E tallet er Price/Earnings, dvs verdien eller priset på hele selskapet dividert med årsvinsten. Hvis P/E er 10 så er verdien av selskapet på børs 10 ganger årsvinsten i selskapet etter skatt.

Hvor høyt P/E tall som er normalt varierer med hvilken bransje selskapet driver i og hvor stor tilvekstpotensialet markedet tenker den aktuelle bedriften har. For eksempel oljeselskaper tenderer til å ha et ganske lavt P/E tall som gjerne tenderer til å ligge mellom 8 – 12. Internett selskaper og selskaper med ny teknologi kan vurderes mye høyere med P/E tall opp mot 50. Den gjennomsnittlige P/En på den Amerikanske børs i etterkrigstiden har vært på 17.

Strøm – Prisen på strøm varierer hele tiden og den har variert kraftig i det siste. Strømprisen styres av tilgang og etterspørsel på strøm. I Norge styret tilgangen på strøm i hovedsak av været fordi en stor del av strømmen i landet produseres av vannkraft. Når det regner mye synker ofte prisen på strøm og når det er lite nedbør går ofte prisen på strøm opp. Over 50% av strømforbruket i privatmarkedet går til oppvarming. Om vinteren er det mest etterspørsel etter strøm til oppvarming fordi det er kalt ute. Desto kaldere vær desto høyere etterspørsel av strøm til oppvarming.

Det går å spare penger på strøm. Det er en fordel å sammenligne strømavtaler når du skal velge hvilken avtale som passer best til deg. Alle strømselskaper kjøper strøm fra børsen Nordpool, så alle sammen har den samme innkjøpsprisen. Det som skiller hvor mye du betaler er påslaget strømselskapet tar pluss hvilken type avtale du har valgt. Spotprisen er over tid den rimeligste avtalen fordi da kjøper du strøm til markedspris hele tiden. Normalt sett klarer man ikke å lure markedet over tid gjennom å time med faste og variable strømpriser. Akkurat slik at man oftest ikke klarer å få rimeligere rente gjennom å binde renten. Normalt sett tjener man mest på å ha spotpris og flytende rente.

Kredittkort er et betalningskort der banken (kortutstederen) låner ut penger, eller gir kreditt til den som bruker kortet. Kortbrukeren betaler i ettertid kreditten på kredittkortet til banken. Så lenge brukeren betaler ned på lånet eller kreditten innen første forfall så løper det ikke noen rente på lånet. Hvis brukeren ikke betaler kreditten ved forfall begynner det å løpe rente på lånet.

De fleste kredittkort har fordeler som brukeren kan benytte seg av. En vanlig fordel er at du får drivstoffrabatt hvis du betaler med kortet, enten på alt drivstoff eller på drivstoff hos visse bensinstasjoner. Noen kort gir også rabatter på alt du handler på hos alle eller visse bensinstasjoner. Kredittkort med drivstoffrabatt kalles normalt Bensinkort og drivstoffkort. Et populært bensinkort er 365direkte mastercard.

Kredittkort med reisefordeler er også ganske vanlige. Normalt har kortene en gratis reise- og avbestillingsforsikring inkludert når du betaler minst 50% av reisens kostnader med kredittkortet. Kredittkort med flybonus er populære. Med disse får du rimeligere flyreiser når du bruker kortet på ulike måter. Kredittkort med flybonus er kredittkort som pleier og utstedes av flyselskaper. To populære kort med flybonus i Norge er Bank Norwegian Visa og SAS American Express Eurobonus.

Hvis man er lur og strukturert kan man spare penger på å bruke kredittkort, men det forutsetter at man alltid betaler av all kreditten man har brukt ved forfall.

Lån uten sikkerhet er et lån som banken gir til låntaker uten at låntakeren trenger å stille sikkerhet for å få lånet. Lån uten sikkerhet kalles også forbrukslån, privatlån og refinansiering. Lån uten sikkerhet har normalt høyere rente en et lån med sikkerhet som for eksempel boliglån eller huslån.

Boliglån er det kanskje viktigste lånet for folk flest. Med et boliglån får du rett og slett et lån til å kjøpe et hus eller en leilighet.

Renten er kostnaden låntakeren betaler på et lån. Renten regnes i prosenter på årsbasis med enten nominell rente eller effektiv rente.